Pol Santandreu Gràcia, PhD in Business, defended his thesis with title “Metodologies de Valoració d’Empreses del Sector Hoteler. Contemplant la creació de valor”. The members of the jury were Dr. Antonio Alegre Escolano (Universitat de Barcelona, UB), Dr. Oriol Amat Salas (Universitat Pompeu Fabra, UPF) and Dr. Joan Montllor (Universitat Autónoma de Barcelona, UAB). The supervisor was Dr. Montserrat Casanovas Ramón (Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelona).